Porady

FAQ’s

W tej kategorii znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące chłodziw.

Wiele produktów Oemeta zawiera specyficzne dodatki smarne, które zmniejszają tarcie pomiędzy narzędziem a obrabianym przedmiotem, a tym sam  przyczyniają się do dłuższej żywotności narzędzi.

Zazwyczaj wartość pH pracującego chłodziwa wynosi powyżej 9,0. Ze względu na obecność mikroorganizmów  i/lub niskie stężenia, wartość pH może spaść poniżej 9,0 pogarszając drugorzędowe wymagania, takie jak ochrona przed korozją. W takim przypadku emulsja może być stabilizowana przez zwiększenie stężenia, dodatek alkalizujących biocydów lub innych dodatków alkalizujących do ochrony przed korozją.

Woda i powietrze są nośnikami mikroorganizmów. Z tego powodu, przede wszystkim konieczne są regularne badania jakości używanej wody w celu uniknięcia zanieczyszczeń występujących w rurach i łączeniach. Ponadto, należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia chłodziwa, np. niedopałkami papierosów, odpadami, resztkami żywności. Utrzymanie chłodziw smarowych w czystym stanie poprzez przestrzeganie zalecanych stężeń jest warunkiem niskiego wzrostu bakterii oraz długiej żywotności maszyny.

Miedź jest ekstrahowana z obrabianego przedmiotu a usunięte składniki reagują z zawartymi w chłodziwie aminami powodując zielone zabarwienie. Tak więc, do obróbki stopów miedzi zaleca się stosowanie smarów chłodzących nie zawierających amin lub zawierające tylko określone aminy, w połączeniu z inhibitorami, które zapobiegają usuwaniu i odbarwieniu miedzy.

Najważniejszy jest fakt, aby pierwsze dodać wodę, a następnie dodać koncentrat. Jednak lepszym rozwiązaniem jest stosowanie urządzeń, które zapewniają jednorodne wymieszanie chłodziwa smarnego z wodą. Proszę zapoznać się z informacją zawartą w karcie „Informacja techniczna_Nowe zalanie chłodziwem mieszalnym z wodą”.

Chłodzące środki smarne mogą ulec przebarwieniu z powodu różnego rodzaju zanieczyszczeń. Głównie przyczyną przebarwień są jony metali takich jak: miedź (niebiesko-zielony), kobalt (czerwono-różowy) i żelazo (brązowy). Ale także olej obcy (brązowy) czy cząstki ścieralne (szary) odbarwiają emulsję. Składniki koncentratów odgrywają bardzo ważną rolę: Koncentraty bezolejowe są jasne do żółtych, produkty olejowe są żółte do brązowych. Niektóre specyficzne dodatki takie jak dodatki EP i biocydy mogą spowodować zaciemnienie lub zaczerwienienie koncentratów. Dopóki nie upłynął  okres przechowywania zwykle te przebarwienia nie wpływają na właściwości działania chłodziw smarnych.

Warstwa ochronna skóry składa się z kwasów tłuszczowych, tak więc środki powierzchniowo czynne i substancje alkaliczne atakują tę ochronną warstwę skóry. Z tego powodu należy unikać nadmiernego kontaktu ze skórą i zawsze stosować środki ochrony skóry. Biocydy, dodatki EP i specyficzne inhibitory mogą dodatkowo podrażniać skórę. Wszystkie produkty Oemeta są badane pod kątem kompatybilności ze skórą. Na życzenie dostarczamy odpowiednie raporty. Dalsze informacje dostępne są w kartach charakterystyk chłodzących środków smarnych.

W celu spełnienia wszystkich pierwotnych i wtórnych wymagań stawianych smarowi chłodzącemu, minimalne stężenie powinno być przestrzegane. Na przykład dłuższy okres trwałości nie zostanie osiągnięty przy zastosowaniu niskiego stężenia nawet podczas używania wysokiej jakości chłodziwa. Jak również, cechy, takie jak ochrona przed korozją i stabilność muszą być utrzymywane na stałym poziomie pomimo wpływu czynników zewnętrznych.

Istnieją różne grupy środków biobójczych. Środki zawierające formaldehyd są czysto bakteriobójcze. Środki grzybobójcze mogą być oparte na karbaminianie jodu, pyrytionie sodu lub niektórych izotiazolinonach (OUT, BBIT). Powszechnie stosowanym połączeniem środków bakterio- i grzybobójczych jest CIT/MIT.

W przypadku orurowania, a w szczególności sieci o przekroju poprzecznym pierścienia zatkanych przez mydła wapniowe, mogą one być czyszczone za pomocą sprężonego powietrza. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie środków dyspergujących, np. ADDI PROX LC. Jest to możliwe do momentu, kiedy możliwy jest jeszcze przepływ chłodziwa przez rurę.

Informacje techniczne

W poniżej znajdziecie materiały i instrukcje, które opisują prawidłowe obchodzenie się z chłodziwa i przydatne informacje jak przedłużyć żywotność stosowanych produktów.

Prawom

Aktualne zamiany przepisów pranych, norm i wytycznych, które dotyczą również Ciebie jako użytkownika chłodziw mieszalnych z wodą.