Wyposażenie

Do obsługi i konserwacji naszych produktów oferujemy szeroką gamę urządzeń pomocniczych.

Systemy dozujące

Do dozowania i proporcjonalnego mieszania chłodziwa podczas nowego zalania i utrzymania zalecanego stężenia Oemeta oferuje wysokiej jakości produkty Dosatron.

Dozownik działa podłączony bezpośrednio do sieci wodociągowej, a jego jedyną siłą napędzająca jest ciśnienie wody. Pod jej wpływem mechanizm zasysa preparat, dozuje żądaną ilość, a następnie miesza preparat z wodą i przesyła dalej. Dozowana wartość preparatu jest zawsze proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez dozownik, nienależnie od zmian natężenia przepływu wody lub jej ciśnienia w sieci. Zapewnia to stałe stężenia świeżej emulsji.

Oemeta oferuje różnie rodzaje dozowników Dostaron, zgodnie z wymaganiami klienta. Doradzamy przez wyborze odpowiedniego dozownika i pomagamy montażu.

Skimmer oleju

Skimmer oleju usuwa olej obcy i zanieczyszczenia z powierzchni chłodziwa i innych płynów . Oemeta oferuje szeroką gamę tych produktów odpowiednich do różnych wymagań.

Nasi doradcy chętnie pomogą w wyborze odpowiedniego skimmer.

Refraktometer

Refeaktometr ręczny służy do szybkiego i dokładnego zmierzenia stężenia emulsji. Współczynnik załamania światła określony dla każdego płynu jest potrzebny przy odczycie z refraktometru.

Paski testowe

Do monitorowania i kontrolowania płynów tnących Oemeta oferuje następujące paski testowe:

  • Paski do pomiaru azotanu
  • Paski do pomiaru azotynów
  • Paski do pomiaru twardości wody
  • Paski do pomiaru pH
  • Paski testowe do określania stężania ADDITIV ET i BF w koncentracie dwu składnikowej emulsji HYCUT

Oznaczanie stężenia olejów rozpuszczonych w wodzie za pomocą miareczkowania acydymetrycznego

Zestaw testów do pomiaru pH Oemeta umożliwia dokładne określenie stężenia mieszalnych z wodą chłodziw na miejscu. Jest to łatwa i tania możliwość oznaczania stężenia, która umożliwia kontrolowanie aktualnego stan używanej emulsji/roztworu. Tylko optymalne stężenie chłodziw stosowanych w operacjach specjalnych zapewnia doskonałe wyniki produkcyjne, efektywność ekonomiczną i najlepsze warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w miejscu pracy.

Zestaw analityczny Oemeta

Podczas użytkowania chłodziwa są stale narażone na działanie czynników zewnętrznych. Zanieczyszczenia są wprowadzane poprzez np. oleje hydrauliczne i suwowe, sole, konserwanty i substancje odpadowe. Składniki chłodziw są także wyciągane przez wióry. Zestaw testów analitycznych zawiera najważniejsze narzędzia do określenia zmian w całym systemie, na podstawie których mogą zostać podjęte niezbędne działania. Z tego powodu używanie tego sprzętu istotnie wspomaga utrzymanie odpowiedniego stanu chłodziwa. Indywidualne pytania oraz prośby o informacje dotyczące naszych produktów prosimy kierować drogą mailową na adres: products(at)oemeta.com