Chłodziwa nie zawierające boru i formaldehydów

OEMETA oferuje smary wolne od boru i formaldehydu. Środki te odznaczają się doskonałą wręcz zgodnościa zarówno z człowiekiem, jak i z materiałem. Wysoka stabilność zapewnia długą żywotność produktu, bez względu czy stosujemy to w układach centralnych, czy w pojedynczej maszynie. Zalecamy stosowanie tych innowacyjnych produktów, zwłaszcza z uwagi na fakt, że kwas borowy1 i formaldehyd2 są klasyfikowane przez ustawodawcę jako niebezpieczne.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym dziale Pomocy.

1Kwas borowy: toksyczny dla rozmnażania; nie wymaga etykietowania koncentratu, jeśli zawartość kwasu borowego nie przekracza 5,5%. Zwrócić szczególną uwagę na wartości graniczne w miejscu pracy.
2Formaldehyd: rakotwórczy, mutagenny