HYCUT

Dla Twoich zastosowań opracowaliśmy i wprowadziliśmy wielofunkcyjne produkty serii HYCUT. Istotą system HYCUT są oleje na bazie estrów, które mogą być używane jako oleje obróbcze, chłodziwa smarujące lub produkty czyszczące, a dodatkowo są ze sobą kompatybilne. Mogą na przykład wyeliminować mycie pośrednie.

W skrócie:

 • produkty oparte na biokomponentach, bez zawartości olejów mineralnych (oznaczone programem USDA BioPreferred®)
 • wielofunkcyjne zastosowanie jako olej obróbczy, olej hydrauliczny, dwuskładnikowy płyn do obróbki metali i środek czyszczący
 • znaczna redukcja kosztów dzięki optymalizacji procesu
 • bezpieczny dla ludzi i środowiska
 • najwyższej klasy obsługa z indywidualnym doradztwem na miejscu u klienta

Czym są syntetyczne oleje estrowe?

W produkcji estrów syntetycznych kwas tłuszczowy pozyskiwany chemicznie z olejów naturalnych jest poddawany reakcji z alkoholem pochodzącym ze źródeł naturalnych lub syntetycznych. W ten sposób można precyzyjnie kontrolować chemiczne właściwości oraz stopień czystości. Syntetyczne oleje estrowe, takie jak oleje roślinne, są wolne od olejów mineralnych i biodegradowalne, ale przeważnie nie tak wytrzymałe i wydajne.

HYCUT jako czysty olej - zastosowanie

Wszystkie czyste oleje do cięcia i szlifowania z serii produktów HYCUT są oparte na syntetycznych olejach estrowych. Oferują one ekstremalnie wysokie właściwości smarujące i dzięki temu mogą znacząco zmniejszyć zużycie narzędzi. Dzięki użyciu syntetycznych, nasyconych olejów estrowych produkty wykazują wysoka odporność na starzenie. To zapewnia długą żywotność. Wysokie właściwości myjące olejów syntetycznych zapewniają również czystość maszyn i części. Nadzwyczaj dobre usuwanie wiórów przez HYCUT szczególnie poprawia wydajność operacji szlifowania.

W skrócie:
 • nie wymaga oznakowania, nawet przy niskich lepkościach
 • łatwe mycie środkami wodnymi, a w najlepszym przypadku całkowita eliminacja etapu mycia
 • neutralny zapach i niskie odparowanie wpływają na polepszenie warunków pracy
 • zwiększone bezpieczeństwo pracy dzięki wyższej temperaturze zapłonu w porównaniu do produktów zawierających olej mineralny
 • sprawdzona niezawodność procesu potwierdzona przez znanych producentów maszyn

Bez oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP i GHS

Oleje obróbcze na bazie oleju mineralnego muszą być oznaczone jako „toksyczne, w przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowych mogą być śmiertelne” już przy lepkości kinematycznej równej 20,5 mm²/s lub niższej. Produkty na bazie olejów estrowych, takie jak HYCUT zdecydowanie nie są szkodliwe dla człowieka i nie są oznakowane!

HYCUT dwuskładnikowy płyn do obróbki metali

Specjalną cechą HYCUT jako emulsji jest możliwość niezależnej kontroli oleju i dodatków. To pozwala na doskonałą adaptację do różnych procesów, materiałów i wymagań dotyczących właściwości smarnych. Podczas całego okresu żywotności emulsji pojedyncze składniki mogą być dodawane we właściwych dawkach. Klienci tacy jak Audi, BMW i Volkswagen polegają na systemie HYCUT, który spełnia szczególne wymagania dotyczące wydajności oraz niezawodności procesu. Dzięki szerokiej gamie zastosowań i elastyczności  produktów HYCUT, całe obszary produkcji mogą być zaopatrywane tylko jednym systemem chłodzących środków smarnych.

W skrócie:
 • bardzo oszczędny dzięki wyjątkowo dobrym właściwościom spłukującym
 • wysoki poziom separacji oleju obcego zapewnia łatwą obsługę emulsji
 • stabilne procesy dzięki braku pienienia, nawet w miękkiej wodzie
 • czyste detale, narzędzia I maszyny, dzięki doskonałym właściwościom płuczącym
 • bardzo dobra kompatybilność ze skórą, ponieważ zawartość dodatków pozostaje stała niezależnie od koncentracji oleju
Olej obcy bez szans!

Chłodzące środki smarne mieszalne z wodą zawierają emulgatory rozdrabniające olej bazowy na drobniutkie kropelki oleju (emulgujące). Ponieważ HYCUT zawiera emulgatory zoptymalizowane na oleje estrowe, mineralne oleje obce nie są emulgowane w chłodziwie smarującym. Olej obcy jest oddzielany na powierzchni, przez co może być łatwo usunięty, na przykład za pomocą odpowiedniego skimmera olejowego.

HYCUT dla całego łańcucha procesowego

Mądre podejście: Detale po obróbce HYCUT mogą być poddane kolejnym etapom obróbki w emulsji HYCUT. Olej obcy, na przykład z prowadnic, poprawia właściwości smarne emulsji, zamiast je pogorszyć. Jeśli wymagany jest etap mycia pośredniego, to produkt myjący HYCUT może być z łatwością zawrócony do emulsji. To jest przykład jak skutecznie i efektywnie możesz pracować dzięki HYCUT.

W skrócie:
 • wszystkie produkty są ze sobą kompatybilne
 • nie powoduje utraty wydajności ze względu na obecność oleju obcego
 • wydłużona żywotność (może być używany przez kilka lat)
 • odpowiedni do układów centralnych jak I pojedynczych maszyn
 • eliminuje proces powstawania piany
 • recykling środka myjącego w emulsji
 • redukcja kosztów usuwania odpadów i energii