Zarządzenie Chłodziwami z systemem kodów kreskowych

Nowoczesne zarządzanie smarami chłodzącymi

Umożliwia to mobilny system sterowania kodów kreskowych, dokumentacja pomiarów stanu chłodziwa, a także planowanie i rejestrowanie usług serwisowych czy uzupełnienie ilości.  Ze względu na zastosowane oprogramowanie, dokumentacja  jest zgodna z  TRGS 611 i DGUV 109-003 .

Korzystanie z systemu kodów kreskowych umożliwia:

  • Gromadzenia danych o stanie i zużyciu
  • Planowanie serwisów
  • Dokumentacja i podsumowanie wszystkich danych
  • Generowanie raportów graficznych

Poszczególne oceny, takie jak przebieg danych TRGS lub analizy zużycia wody czy stężenie, mogą być generowane za pomocą własnego dostęp online. Ta oferta jest dostępna w zależności od regionu. Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.