Zarządzenie Chłodziwami – Indywidualny system modułowy

Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wspólnie opracowujemy koncepcję, w której możemy wybierać odpowiednie komponenty usług z różnych opcji. Dotyczy to standardowych procesów postępowania takich jak cotygodniowe pomiary parametrów stanu chłodziwa czy jednorazowych usług mycia i ponownego zalania.

Kontrola i pielęgnacja chłodziwa

 • Pomiary według TRGS 611 i DGUV 109-003
 • Środki kontrolne (np. regulacji stężenia i ponowne napełnianie)
 • Utrzymanie systemów filtracyjnych
 • Oczyszczanie powierzchni chłodziwa
 • Dokumentacja danych TRGS I wartości granicznych

Wymiana chłodziwa

 • Dodanie systemu czyszczeń
 • Opróżnienie / wypompowanie chłodziwa z systemu
 • Czyszczenie systemu
 • Uzupełnienie stężenia

Serwis płynów i olejów

 • Monitorowanie, kontrola i dokumentacja płynów procesowych
 • Filtracja olejów
 • Przeprowadzenie wymiany oleju
 • Odpomopowanie i unieszkodliwiania odpadów olejowych

Pomiary laboratoryjne

 • Pobieranie próbek i wysyłka
 • Analiza laboratoryjna według zdefiniowanych parametrów eksploatacyjnych
 • Specjalistyczne analizy zgodnie z wymogami
 • Dokumentacja, wyniki i zalecenia dotyczące dalszego postępowania

Podstawowe czyszczenie układów chłodzenia

 • Wypompowanie
 • Czyszczenie pojemnika i wewnętrznych przestrzeni ( przy użyciu świeżej emulsji)
 • Czyszczenie zbiornika emulsji chłodzącej (urządzeniem wysokociśnieniowym)
 • Umycie transportera wiórów
 • Zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza maszyny i pojemnika na chłodziwo

Logistyka i utylizacja

 • Zarządzanie zapasami i magazynem
 • Dostarczenie urządzeń pomocniczych (np refraktometr, mieszarki)
 • Usuwanie wiórów i pozostałości
 • Wsparcie przy utylizacji zużytej emulsji

Ta oferta jest dostępna w zależności od regionu. Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.